Montnegre 18-24, 08029 Barcelona
Sugranyes 4, local 1, 08029 Barcelona
Azcona 58, 28028 Madrid


DRG SOLUTIONS, S.L. compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent de protecció de dades personals i de comerç electrònic. Amb aquesta finalitat, ha creat el següent avís legal:

Informació:

Nom social: DRG Solutions, S.L.
NIF: B65915381
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona T. 43469, F. 62, S. 8, H. B 429960, inscripció 2

Dades de contacte:

DRG SOLUTIONS, S.L.

Montnegre, 18/24 08029 Barcelona

Correu electrònic: mbe134@mbe.es / drg@drggroup.eu

Condicions generals d'ús:

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment estricte de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables.

DRG SOLUTIONS, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que tingui obligació de preavisar o informar als usuaris d'aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al seu lloc web.

L'usuari íntegrament i sense reserves accepta les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per DRG Solutions, S.L. en el mateix moment que l'usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l'usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present avís legal. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar el lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

DRG SOLUTIONS, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web o d'altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni dels danys i perjudicis derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

DRG SOLUTIONS, S.L. no garanteix l'absència de virus o altres elements nocius, que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari del lloc web; ni respondrà dels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

El lloc web és informatiu, de manera que el seu contingut pot ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

DRG SOLUTIONS, S.L. es reserva el dret d'actualitzar els continguts del lloc web i/o de suprimir-los, així com de limitar i impedir l'accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense previ avís.

Drets de propietat intel·lectual i industrial:

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d'àudio, programari, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formen o han format part d'ella en algun moment, estan protegits per llei i pertanyen a DRG Solutions, S.L.

En cap cas s'entendrà que l'accés i utilització del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total o parcial, o autorització de qualsevol tipus, per a l'explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, difusió i/o transformació del lloc web, ni dels seus continguts, entès amb l'amplitud indicada en el punt anterior, ni dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a la mateixa.

Política de privacitat:

DRG SOLUTIONS, S.L. protegeix les dades de caràcter personal d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades , així com el nou Reglament general de protecció de dades 2016/679.

D'acord amb la normativa vigent en el tractament de dades, l'informem:

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE

PropòsitRemetre a l'usuari informació que pugui ser del seu interès per l'adreça facilitada.
Legitimació per al tractamentConsentiment de l'usuari
Criteris de conservacióLes seves dades seran cancel·lades en el moment en què retiri el seu consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre a les possibles reclamacions i/o en el moment de sol·licitar la supressió, després d'oposar-se al tractament, seran destruïts.
Comunicació de dades No seran cedides a menys que la Llei ens obligui o sigui necessari per al funcionament del servei
Drets d'usuari Els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al seu tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades. Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.
Dades de contacte per exercir els drets d'usuari mbe134@mbe.es / drg@drggroup.eu

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE AMB ACCEPTACIÓ A RECEPCIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS

PropòsitRemetre a l'usuari informació que pogués resultar d'interès per a l'adreça facilitada així com per gestionar la possible relació comercial.
Legitimació per al tractamentConsentiment de l'usuari
Criteris de conservacióLes seves dades seran cancel·lades en el moment en què retiri el seu consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre a les possibles reclamacions i/o en el moment de sol·licitar la supressió, després d'oposar-se al tractament, seran destruïts.
Comunicació de dades No seran cedides a menys que la Llei ens obligui o sigui necessari per al funcionament del servei
Drets d'usuari Els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al seu tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades. Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.
Dades de contacte per exercir els drets d'usuari mbe134@mbe.es / drg@drggroup.eu

DADES RECOLLIDES EN EL FORMULARI DE VENDA ONLINE

PropòsitGestió de la nostra relació comercial
Legitimació per al tractamentConsentiment de l'usuari
Criteris de conservació Les seves dades seran cancel·lades en el moment en què retiri el seu consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre a les possibles reclamacions i/o en el moment de sol·licitar la supressió, després d'oposar-se al tractament, seran destruïts.
Comunicació de dades No seran cedides a menys que la Llei ens obligui o sigui necessari per al funcionament del servei
Drets d'usuari Els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al seu tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades. Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.
Dades de contacte per exercir els drets d'usuari mbe134@mbe.es / drg@drggroup.eu


Enllaços:

L'empresa no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin ser subministrats pels enllaços presentats en el nostre lloc web, i que són només per a fins informatius.

Legislació aplicable:

Aquesta pàgina web es regeix per la legislació espanyola.