Montnegre 18-24, 08029 Barcelona
Sugranyes 4, local 1, 08029 Barcelona

En els negocis, la logística és la gestió dels béns des del seu punt d’origen fins a la seva destinació final,satisfent les necessitats tant de les empreses com dels clients. Normalment implica el maneig de materials, el flux d’informació, la producció, l’embalatge, el transport, l’inventari, l’emmagatzematge i la seguretat.

Un especialista en logística és conegut com a logístic o consultor logístic. Qualsevol empresa que estigui involucrada en el moviment de béns probablement té un equip de consultors logístics, administrant l’adquisició, distribució i assignació de béns que s’estan lliurant.

Què és la consultoria logística i per què les empreses la utilitzen? Continua llegint per a saber més…

Quina és la diferència entre un gerent de logística i un consultor de logística?

Un experimentat gestor logístic elaborarà enfocaments estructurats per a projectes comuns, organitzant l’emmagatzematge i la distribució de béns diàriament. Un administrador de logística també s’encarregarà del transport, el control d’existències, l’emmagatzematge i l’inventari. Garantir que els productes correctes es lliuren a temps en el lloc correcte.

Un consultor logístic ajuda a les empreses a organitzar aquestes operacions mitjançant l’avaluació de processos per a detectar punts forts i febles i la recomanació de solucions a mesura. Aquestes podrien anar des de petites reformes fins a reestructuracions massives.

Què fa un consultor de logística?

Un consultor logístic fa un diagnòstic inicial i després proposa una solució. Això es fa mitjançant l’anàlisi de la informació i la planificació estratègica per a millorar el rendiment de la cadena de subministrament de l’empresa.

També es prestarà assessorament sobre la gestió dels materials, la productivitat, l’embalatge i el transport, el processament de les comandes i el control de la qualitat. Tot això resulta en una major productivitat, una reducció dels costos excessius i sistemes tecnològics actualitzats per a oferir un millor servei al client.

El paper d’un consultor logístic és fonamentalment organització, gestió i coordinació. El control de la circulació de mercaderies i el seu emmagatzematge se supervisarà, regularà i s’establiran les funcions i els procediments de manipulació adequats.

Adaptar els costos incorreguts garantirà que el negoci gasti la quantitat més baixa possible sense comprometre els estàndards i els terminis de les empreses – obtenint els serveis de distribució més barats sense perdre qualitat. El control de les normes que regeixen el transport de mercaderies a escala mundial també forma part de les normes de qualitat per al control de la qualitat dels llocs de treball, i el compliment de les normes jurídiques i fiscals també és essencial.

Un autèntic consultor logístic també tindrà contactes amb els departaments de l’empresa i amb qualsevol soci comercial. Aquest flux d’informació garantirà la satisfacció dels interessats i establirà relacions amb els proveïdors, operadors logístics, transportistes, personal de vendes i compres i clients.

Quin paper exerceix un consultor logístic dins d’una empresa?

Quan una empresa tingui necessitats específiques, un consultor logístic podrà atendre-les. Això es fa mitjançant:

  • Avaluar cada funció logística per a suggerir una millora
  • Determinar el destí dels materials, subministraments i productes acabats
  • Trobar el mètode més ràpid i menys costós de moure mercaderies
  • Presentació de plans, avaluacions i dades sobre l’acompliment
  • Incorporació de noves tecnologies en els procediments actuals

Utilitzant capacitats analítiques i de missatges clau, un consultor logístic pot ajudar a fer més productiva l’operació, la disposició de l’equip de magatzem, les estratègies de xarxa, la reducció d’existències i la reducció dels costos de transport. També es prestarà especial atenció a la salvaguarda dels procediments que flueixen a través de les indústries de manipulació de productes des de la manufactura fins al lliurament.

La principal responsabilitat del consultor logístic és millorar qualsevol problema de funcionament de la cadena de subministrament. Mitjançant la reenginyeria i l’ús dels avanços de la tecnologia per a solucionar qualsevol problema, es reforçarà la garantia de qualitat. Es garantirà llavors la millor funció possible de la cadena de subministrament de principi a fi.

Com triar un consultor logístic

És important assegurar-se que el seu consultor logístic triat tingui les habilitats i certificació clau necessàries. La consultoria logística inclou la solució de problemes, la bona comunicació, les competències organitzatives i el pensament crític.

Els requisits educatius per als llocs de consultors logístics abasten l’economia, la comercialització, la gestió o la comptabilitat, que donen lloc a un títol de batxiller o màster. També es considerarien acceptables els graus en ciències de la computació i enginyeria. Les tècniques de consultoria logística també poden ensenyar-se a través de les escoles de negocis, proporcionant capacitació en xarxes i capacitació pràctica.

Tipus de consultoria logística

La consultoria Barcelona logistics, per exemple, abasta:

Automoció: racionalització de les cadenes de subministrament a tota la indústria automotriu, consultoria sobre matèries primeres per a la fabricació, compra, venda i creació de peces.

Químic ja sigui que estigui emmagatzemant, transportant, important o exportant productes químics perillosos i no perillosos, la consultoria proveirà les solucions més segures i eficients.

Cosmètics la consultoria en logística i transport juntament amb les avaluacions per a racionalitzar els processos d’emmagatzematge i distribució milloraran els usos comercials per a la fabricació.

Farmacèutica:c quan es necessitin requisits específics, com, per exemple, l’emmagatzematge controlat per temperatura o el transport urgent, es trobaran solucions que responguin a les necessitats empresarials.

Tèxtil i de moda: s’avaluarà el transport aeri, marítim i terrestre per a obtenir el millor de les cadenes de subministrament i millorar l’emmagatzematge i la distribució.
La consultoria logística a Espanya li assegurarà la superació de qualsevol desafiament logístic que el seu negoci pugui enfrontar.